TV& VIDEO

Đảng Dân chủ Tự do

Nhật Bản: Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike từ chức Chủ tịch đảng Hy vọng

Nhật Bản: Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike từ chức Chủ tịch đảng Hy vọng

VTV.vn - Thị trưởng Tokyo, Nhật Bản, bà Yuriko Koike tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng Hy vọng, sau thất bại của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước.