Đảng Dân chủ Tự do

Cọng rơm quyết định chiến thắng cuộc bầu cử vùng tại Anh

Cọng rơm quyết định chiến thắng cuộc bầu cử vùng tại Anh

VTV.vn - Đó chính là cách mà Ban kiểm phiếu một hạt miền Bắc của Anh đưa ra khi kết quả bỏ phiếu cho thấy 2 ứng viên có số phiếu bằng nhau.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive