TV& VIDEO

dâng hương tưởng niệm

Lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Hà My, Quảng Nam

Lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Hà My, Quảng Nam

VTV.vn - Tại Hà My (Điện Bàn, Quảng Nam) 50 năm trước đã diễn ra vụ thảm sát 135 người dân vô tội, trong đó chủ yếu người già, phụ nữ và trẻ em.