TV& VIDEO

đăng ký tiêm chủng

Hà Nội tổ chức đăng ký tiêm chủng qua mạng

Hà Nội tổ chức đăng ký tiêm chủng qua mạng

VTV.vn - Ngày 27/12/2015, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, Trung tâm chỉ tổ chức đăng ký tiêm chủng qua mạng.