TV& VIDEO

đăng ký tuyển sinh

Mùa 4 vừa hết, Giọng hát Việt mùa 5 chính thức tuyển sinh

Mùa 4 vừa hết, Giọng hát Việt mùa 5 chính thức tuyển sinh

VTV.vn - BTC Giọng hát Việt cho biết sẽ tiến hành tổ chức tuyển sinh theo 2 hình thức là trực tuyến và trực tiếp.