TV& VIDEO

đăng ký xe

Singapore ngừng cấp đăng ký xe mới từ năm 2018

Singapore ngừng cấp đăng ký xe mới từ năm 2018

VTV.vn - Singapore sẽ ngừng cấp đăng ký xe mới từ năm sau để giảm tải giao thông.