TV& VIDEO

đăng ký xét tuyển ĐH - CĐ

Thí sinh gấp rút nộp hồ sơ trong ngày cuối cùng của kỳ đăng ký xét tuyển

Thí sinh gấp rút nộp hồ sơ trong ngày cuối cùng của kỳ đăng ký xét tuyển

VTV.vn - Sau một thời gian suy nghĩ kĩ, nhiều thí sinh đã đến nộp hồ sơ vào các trường ĐH trong ngày cuối cùng của kỳ đăng ký xét tuyển.