TV& VIDEO

đảng nhân dân campuchia

Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa IV chính thức bắt đầu

Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa IV chính thức bắt đầu

VTV.vn - Sáng 25/2, cuộc bầu cử Thượng viện khóa IV ở Campuchia đã chính thức bắt đầu.