dâng sao giải hạn

Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn đầu năm?

Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn đầu năm?

VTV.vn - Theo các chuyên gia nghiên cứu văn hóa, dâng sao giải hạn là ước vọng muôn thuở nhưng không phải cứ dâng sao là giải được hạn.

  • Dâng sao giải hạn: Phong tục hay hủ tục?

    Dâng sao giải hạn: Phong tục hay hủ tục?

    Thông tin tổng hợp06/02/2017 08:33 PM

    Từ một phong tục, dâng sao giải hạn đang cuốn một số người cuồng tín theo những thái tiêu cực tới mụ mị. Các chuyên gia văn hóa cho rằng, nếu người dân cứ đua nhau cúng sao giải hạn mà không biết rõ các thông tin, luật tục thì dần dà, nghi lễ này sẽ bị đẩy tới chỗ hủ tục.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive