TV& VIDEO

Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng

VTV.vn - Chỉ hơn nửa năm qua, hàng loạt cán bộ có sai phạm, khuyết điểm đã bị Ủy ban kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư ra quyết định kỷ luật, nặng nhất là cách chức.