TV& VIDEO

đánh bắt cá xa bờ

Quảng Trị: Hỗ trợ đèn LED để ngư dân vươn khơi bám biển

Quảng Trị: Hỗ trợ đèn LED để ngư dân vươn khơi bám biển

VTV.vn - Việc áp dụng hệ thống đèn LED trên các tàu đánh bắt cá xa bờ hứa hẹn mang lại tín hiệu vui đối với hoạt động khai thác hải sản xa bờ của tỉnh Quảng Trị.