TV& VIDEO

đánh bắt hải sản

Kịp thời cứu 7 thuyền viên trên tàu bị đắm

Kịp thời cứu 7 thuyền viên trên tàu bị đắm

VTV.vn - Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã kịp thời cứu 7 thuyền viên trên một tàu cá bị đắm và đưa vào bờ an toàn.