TV& VIDEO

đánh bắt thủy sản

Tăng cường phổ biến quy định về đánh bắt cho ngư dân

Tăng cường phổ biến quy định về đánh bắt cho ngư dân

VTV.vn - Phổ biến những quy định đánh bắt cá trên biển cho ngư dân là một trong những ưu tiên của Cảnh sát biển.