đánh cắp dữ liệu

Các ngân hàng Canada bị đánh cắp dữ liệu của gần 90.000 khách hàng

Các ngân hàng Canada bị đánh cắp dữ liệu của gần 90.000 khách hàng

VTV.vn - Dữ liệu của khoảng 90.000 khách hàng tại 2 ngân hàng lớn của Canada có thể đã bị các tội phạm mạng đánh cắp.