TV& VIDEO

đánh cắp dữ liệu

Phát hiện mã độc tấn công vào các hệ thống thông tin quan trọng

Phát hiện mã độc tấn công vào các hệ thống thông tin quan trọng

VTV.vn - VNCERT cảnh báo đã phát hiện những dấu hiệu của một chiến dịch tấn công bằng mã độc nhằm vào các hệ thống thông tin quan trọng của Việt Nam.