TV& VIDEO

đánh cắp thông tin

Google phát triển nền tảng giúp các nhà xuất bản tăng doanh thu và chống tin giả

Google phát triển nền tảng giúp các nhà xuất bản tăng doanh thu và chống tin giả

VTV.vn - Google đã ra mắt Google News Initiative, một chương trình giúp các tác giả bài viết có thêm doanh thu và xóa bỏ tin tức giả.