đánh cắp

300.000 trẻ em Tây Ban Nha bị đánh cắp khỏi cha mẹ trong nhiều thập kỷ

300.000 trẻ em Tây Ban Nha bị đánh cắp khỏi cha mẹ trong nhiều thập kỷ

VTV.vn - Tại Tây Ban Nha, một thống kê cho thấy có tới 300.000 em nhỏ bị đánh cắp khỏi cha mẹ trong nhiều thập kỷ và bị bán cho gia đình cha mẹ nuôi, trong giai đoạn 1930 - 1990.