TV& VIDEO

đánh giá bệnh viện

Thực trạng đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam hiện nay

Thực trạng đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam hiện nay

VTV.vn - Chất lượng các bệnh viện tại Việt Nam theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Đối thoại chính sách tuần này.