TV& VIDEO

đánh giày

Hà Nội: Chuyện về quán phở miễn phí cho người khó khăn

Hà Nội: Chuyện về quán phở miễn phí cho người khó khăn

 Quán phở “Ơ… Phở gà” giữa lòng Thủ đô Hà Nội làm ấm lòng những mảnh đời khốn khó giữa cơn gió lạnh đầu đông.