TV& VIDEO

danh họa

Tìm thấy hai bức tranh quý bị đánh cắp của danh họa Van Gogh

Tìm thấy hai bức tranh quý bị đánh cắp của danh họa Van Gogh

VTV.vn - Các nhà điều tra tội phạm có tổ chức đã tìm thấy tại Italy 2 kiệt tác của danh họa Van Gogh từng bị đánh cắp cách đây 14 năm.