TV& VIDEO

đánh máy chữ

Mexico: Nghề đánh máy chữ đang rơi vào dĩ vãng

Mexico: Nghề đánh máy chữ đang rơi vào dĩ vãng

VTV.vn - Giống như ở Việt Nam, nghề đánh máy chữ tại Mexico đang lùi dần vào quá khứ. Hiện nay, chỉ còn một số ít người vẫn tiếp tục bám nghề do niềm yêu thích.