TV& VIDEO

danh mục đầu tư

Nguồn vốn FDI vào bất động sản sẽ chủ yếu đến từ châu Á

Nguồn vốn FDI vào bất động sản sẽ chủ yếu đến từ châu Á

VTV.vn - Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào bất động sản Việt Nam sẽ chủ yếu đến từ châu Á, trong đó đặc biệt là các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.