TV& VIDEO

đánh nhau

Quảng Ngãi: Làng chài lo lắng án mạng trong mùa biển động

Quảng Ngãi: Làng chài lo lắng án mạng trong mùa biển động

VTV.vn - Hàng năm mỗi khi thời tiết biển động, tàu thuyền không ra khơi. Các thanh niên đi biển lại tụ tập nhóm trên bờ ăn chơi gây rối trật tự, dẫn đến án mạng.