TV& VIDEO

đánh thuế

Có nên đánh thuế các khoản lãi lớn từ tiền gửi ngân hàng?

Có nên đánh thuế các khoản lãi lớn từ tiền gửi ngân hàng?

VTV.vn - Đánh thuế phần lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mới chỉ là đề xuất, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần thận trọng vì có thể phát sinh nhiều bất lợi cho nền kinh tế.