TV& VIDEO

đảo Bé

Nỗi lòng thiếu điện và nước của người dân đảo Bé

Nỗi lòng thiếu điện và nước của người dân đảo Bé

VTV.vn - Bao nhiêu năm qua, người dân đảo Bé, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi phải sống trong hoàn cảnh khó khăn không có điện và thiếu nước thường xuyên.