TV& VIDEO

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng nghĩ đến việc dừng Táo quân

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng nghĩ đến việc dừng Táo quân

VTV.vn - Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên đồng thời là tổng đạo diễn Táo quân nhiều năm qua - đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết anh đã từng nghĩ đến việc dừng Táo quân.