Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tìm diễn viên cho 50 First Dates phiên bản Việt

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tìm diễn viên cho 50 First Dates phiên bản Việt

VTV.vn - Thời gian casting của 50 First Dates phiên bản Việt sẽ bắt đầu từ ngày 21/5/2018 đến ngày 31/5/2018.