TV& VIDEO

đảo Lý Sơn

"Núi lửa biển" ở Lý Sơn

"Núi lửa biển" ở Lý Sơn

VTV.vn - Huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn với 70% được tạo ra từ hoạt động phun trào dung nham của núi lửa như miệng núi lửa kép trên đỉnh núi Thới Lới, Giếng Tiền, Hang Câu, chùa Hang.