TV& VIDEO

Đảo ngọc Phú Quốc

Đưa vào hoạt động tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới tại Phú Quốc

Đưa vào hoạt động tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới tại Phú Quốc

VTV.vn - Ngày 4/2, tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đi vào hoạt động.