TV& VIDEO

Đảo ngọc Phú Quốc

Đảo ngọc Phú Quốc thu hút đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

Đảo ngọc Phú Quốc thu hút đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

VTV.vn - Đảo ngọc Phú Quốc đang thực hiện nhiều dự án, thu hút đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng để tạo thêm sức bật phát triển nổi trội.