TV& VIDEO

đào tạo bác sĩ

Đào tạo bác sĩ trẻ về công tác tại miền núi, hải đảo

Đào tạo bác sĩ trẻ về công tác tại miền núi, hải đảo

VTV.vn - Mới đây, Bộ Y tế đã tiếp tục triển khai lớp đào tạo mới cho 19 bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi và hải đảo.