TV& VIDEO

đào tạo đại học

Đại học Huế phải phấn đấu thành trường quốc gia và ngang tầm quốc tế

Đại học Huế phải phấn đấu thành trường quốc gia và ngang tầm quốc tế

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại học Huế không thể chỉ là một trường địa phương mà phải phấn đấu thành trường quốc gia và ngang tầm quốc tế.