TV& VIDEO

đào tạo nhân lực

Nâng tầm du lịch và bài toán nguồn nhân lực của Đà Nẵng

Nâng tầm du lịch và bài toán nguồn nhân lực của Đà Nẵng

VTV.vn - Tiếp nối vị trí thương hiệu là trung tâm du lịch mới nổi của cả nước, TP. Đà Nẵng đang nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ; trong đó nguồn nhân lực là chìa khóa.