đào tạo trực tuyến

Xu hướng đào tạo trực tuyến trong thời kỳ hội nhập

Xu hướng đào tạo trực tuyến trong thời kỳ hội nhập

VTV.vn - Đào tạo trực truyến (online) trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 đang trở thành một xu thế đào tạo mới. Phí giảng đường đã bắt đầu phát huy nhờ tiện ích mang lại.