TV& VIDEO

đảo trường sa lớn

Đêm 23/12, bão Tembin tiến nhanh vào Biển Đông

Đêm 23/12, bão Tembin tiến nhanh vào Biển Đông

VTV.vn - Cơn bão Tembin sẽ tiến nhanh vào Biển Đông vào khoảng đêm mai (23/12).