đập thủy lợi

Quảng Trị:  Đập thủy lợi Triệu Thượng 2 sạt lở nghiêm trọng

Quảng Trị: Đập thủy lợi Triệu Thượng 2 sạt lở nghiêm trọng

VTV.vn - Đập Triệu Thượng 2 (Triệu Phong, Quảng Trị) có dung tích là 4,3 triệu m3. Các đợt thiên tai năm 2016 và mưa lũ năm 2017 đã làm cho đập bị sạt lở nghiêm trọng.