TV& VIDEO

đất bị thu hồi

Đề xuất tách riêng dự án thu hồi đất và tái định cư sân bay Long Thành

Đề xuất tách riêng dự án thu hồi đất và tái định cư sân bay Long Thành

VTV.vn - Các ý kiến của Ủy ban kinh tế của Quốc hội cơ bản đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về đề xuất tách riêng dự án thu hồi đất và tái định cư sân bay Long Thành.