TV& VIDEO

đất hiếm

WTO phán quyết về vấn đề đất hiếm của Trung Quốc

WTO phán quyết về vấn đề đất hiếm của Trung Quốc

Ngày 8/8, Bắc Kinh có phản ứng về việc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giữ nguyên phán quyết khẳng định Trung Quốc vi phạm các quy định thương mại toàn cầu khi hạn chế xuất khẩu đất hiếm.