TV& VIDEO

đặt phòng trực tuyến

Khách hàng có nguy cơ mất tiền khi đặt phòng qua Asiabooking

Khách hàng có nguy cơ mất tiền khi đặt phòng qua Asiabooking

VTV.vn - Sau khi đặt phòng khách sạn qua Asiabooking, trang mạng này đã không chuyển tiền cho khách sạn và buộc người dân phải trả tiền thêm một lần nữa.