TV& VIDEO

đất tổ

Huyền thoại vùng mỹ nữ trên đất Tổ (kỳ 2)

Huyền thoại vùng mỹ nữ trên đất Tổ (kỳ 2)

Người được coi như "trưởng bản" của Văn Luông, ông Hà Ngọc Lan đã nói một câu rất chí lí rằng, sự bí ẩn của vùng đất nào đều có những lí do riêng mà chỉ con người ở đất ấy có thế hiểu được, và vẻ đẹp của phụ nữ Văn Luông cũng như vậy.