TV& VIDEO

đậu bắp

Thương lái Trung Quốc gạ nông dân trồng đậu bắp

Thương lái Trung Quốc gạ nông dân trồng đậu bắp

Từ trước và sau Tết đến nay, xuất hiện một nhóm thương lái Trung Quốc cùng với phiên dịch là người Việt xuống tận các hộ dân tỉnh Vĩnh long để thỏa thuận trồng đậu bắp xuất khẩu theo yêu cầu.