TV& VIDEO

đầu cơ bất động sản

Siết chặt đầu cơ bất động sản tại Trung Quốc

Siết chặt đầu cơ bất động sản tại Trung Quốc

VTV.vn - Siết chặt tín dụng BĐS, tăng tỷ lệ tiền đặt cọc bắt buộc khi mua căn hộ thứ 2 trở lên cùng các quy định về hộ khẩu là các giải pháp đang được Trung Quốc áp dụng.