TV& VIDEO

Dâu Đen

Lộ diện BlackBerry Manitoba

Lộ diện BlackBerry Manitoba

Trên Twitter đã xuất hiện hình ảnh chi tiết về chiếc điện thoại với tên mã Manitoba của BlackBerry.