TV& VIDEO

đấu giá cổ phần

Lý do nhà đầu tư nội không mặn mà đấu giá cổ phần Vinamilk

Lý do nhà đầu tư nội không mặn mà đấu giá cổ phần Vinamilk

VTV.vn - Theo một số nhà đầu tư nội, mức giá 144.000 đồng/cổ phiếu VNM quá cao so với thị trường và họ sẽ có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn với mức giá đó.