đấu giá đất

Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng trăm ha đất

Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng trăm ha đất

VTV.vn - UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn.