TV& VIDEO

đấu giá

Đấu giá đồng hồ quý của nhà vua Ai Cập

Đấu giá đồng hồ quý của nhà vua Ai Cập

VTV.vn - Trong tuần này, chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe 1518 của vua Farouk, vị vua cuối cùng của Ai Cập, sẽ tham gia đấu giá tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.