TV& VIDEO

đấu giá

Tranh thật tranh giả - Ai thẩm định?

Tranh thật tranh giả - Ai thẩm định?

VTV.vn - Công chúng yêu nghệ thuật, giới sưu tập trong nước lẫn quốc tế chưa có đủ niềm tin về tính xác thực của những tác phẩm mỹ thuật bởi khâu thẩm định vẫn đang bị thả nổi.