TV& VIDEO

dầu gội đầu

Độc đáo dầu gội đầu dạng nén

Độc đáo dầu gội đầu dạng nén

VTV.vn - Một loại dầu gội mới sắp ra mắt người dùng sẽ có hình dạng đặc biệt: dầu gội dạng viên nén.