TV& VIDEO

dầu khí đá phiến

Mỹ sẽ tăng xuất khẩu dầu sang châu Á

Mỹ sẽ tăng xuất khẩu dầu sang châu Á

VTV.vn - Dầu khí đá phiến của Mỹ đang được chuyển đến châu Á giữa bối cảnh sản lượng khai thác dầu tại đây được dự đoán tăng nhanh trong những năm tới.