TV& VIDEO

đấu kiếm

Câu chuyện thể thao: Khi đấu kiếm kết nối gia đình

Câu chuyện thể thao: Khi đấu kiếm kết nối gia đình

VTV.vn - Ở môn đấu kiếm, Thể Thao VTV còn bắt gặp những câu chuyện rất đặc biệt, đó là những gia đình kiếm thủ.