TV& VIDEO

đấu kiếm

Sắp khởi tranh giải vô địch kiếm đạo toàn quốc lần thứ hai

Sắp khởi tranh giải vô địch kiếm đạo toàn quốc lần thứ hai

VTV.vn - Giải vô địch kiếm đạo toàn quốc lần thứ hai – 2nd All Vietnam Kendo Championships (2nd AVKC) sẽ diễn ra trong hai ngày từ 25 đến 26/11/2017,