TV& VIDEO

đầu nguồn

Quảng Trị tăng cường phòng chống cháy rừng phòng hộ

Quảng Trị tăng cường phòng chống cháy rừng phòng hộ

Trước nguy cơ cháy rừng phòng hộ do nắng nóng nhiều ngày tại Hướng Hóa (Quảng Trị), công tác phòng chống cháy rừng đang được triển khai một cách tích cực.