TV& VIDEO

đấu sĩ bò tót

Tây Ban Nha: Trường dạy đấu sĩ bò tót có nguy cơ đóng cửa

Tây Ban Nha: Trường dạy đấu sĩ bò tót có nguy cơ đóng cửa

VTV.vn - Đấu bò tót là nét đẹp truyền thống ở Tây Ban Nha, tuy nhiên hàng loạt tổ chức chính phủ rút vốn hỗ trợ cho các trung tâm đào tạo, khiến các lớp học này dần biến mất.