TV& VIDEO

đấu thầu thuốc

Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia, người dân được lợi gì?

Đấu thầu thuốc tập trung quốc gia, người dân được lợi gì?

VTV.vn - Quá trình đấu thầu thuốc thí điểm theo hình thức tập trung quốc gia được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức vào Quý IV/2017 đối với 5 hoạt chất đã tiết kiệm được hơn 250 tỷ.