TV& VIDEO

đầu thầu thuốc

Công khai minh bạch trong đấu thầu thuốc

Công khai minh bạch trong đấu thầu thuốc

VTV.vn - Việc đấu thầu thuốc tập trung, cấp quốc gia sẽ giúp lựa chọn ra các sản phẩm thuốc có chất lượng tốt và minh bạch về giá.