đấu thầu thuốc

Những bất thường trong quy trình cấp thuốc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Những bất thường trong quy trình cấp thuốc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

VTV.vn - Tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, không hiểu bằng cách nào, thuốc quá hạn hơn 1 tháng vẫn được cấp cho bệnh nhân mà không ai phát hiện.