đấu thầu thuốc

Thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia

Thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia

VTV.vn - Trung tâm có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, tổ chức đàm phán giá thuốc để giảm giá thuốc, đảm báo công khai, minh bạch.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive