TV& VIDEO

đấu thầu vàng

Chưa đấu thầu vàng dù chênh lệch giá cao bất thường

Chưa đấu thầu vàng dù chênh lệch giá cao bất thường

Lần đầu tiên kể từ tháng 6/2013, giá vàng SJC lại nới rộng khoảng cách với thị trường quốc tế, đắt hơn tới 5 triệu VND.